Jdi na obsah Jdi na menu
 


členské schůze 17.6.2021 je ZRUŠENA

12. 6. 2021

V současné době je ztíženo konání členských schůzí, případně jiných orgánů spolků a právnických osob. V reakci na to byl přijat zákon, který reaguje na dopady epidemie v činnosti právnických osob. 

V praxi může nastat situace, kdy členská schůze spolku potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách. Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).

Možnost se netýká pouze spolků, ale všech právnických osob (například i ustavujících schůzí SVJ).

Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. do 30. 6. 2021.